Instalace UPS

Konkrétní instalace vždy závisí na parametrech daného záložního zdroje a místu realizace.