Druhy UPS

Off-line UPS

Nejjednodušší druh záložních zdrojů UPS. Proud prochází ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení (či při nějakém problému, jako je velké podpětí nebo přepětí) se pomocí relé přepne na výstup z měniče napětí.

Tento typ není schopen žádné úpravy napětí. Na druhou stranu je toto řešení stále velmi spolehlivé a cenově nejdostupnější.

Line-interactive UPS

Poměrně nový, nejpoužívanější druh záložních zdrojů UPS. Na rozdíl od off-line dokáže provádět úpravu napětí i bez použití akumulátorů. Pomocí funkce boost či buck dokáže zvyšovat respektive snižovat výstupní napětí tak, aby se co nejvíce blížilo požadovanému napětí. Většina podniků si vystačí s tímto typem UPS.

Online UPS

Nejpokročilejší a zároveň nejdražší typ UPS. Při provozu napětí nejdříve projde filtry, poté se sníží a usměrní (zde jsou paralelně připojeny akumulátory) a poté se znovu zvýší na 230V.

Nová online technologie používá vysokofrekvenční konverzi s řízeným usměrňovačem s transistory IGBT a digitálním řízením systému. Usměrňovač má naprosto lineární odběr proudu na vstupu a zajišťuje plně sinusový odběr proudu s účiníkem lepším než 0,9.