O Záložních zdrojích

Pojem UPS znamená nepřerušitelný zdroj energie nebo záložní zdroj. Jedná se o zařízení, které zajišťuje nepřetržitou dodávku energie pro přístroje (PC, servery apod.), které nesmějí být neočekávaně vypnuty.

Pokud nastane blackout nebo vám vypadne proud, díky záložnímu zdroji energie budete moci fungovat dále. Záložní zdroj si můžete představit jako baterii, která dodává elektřinu zařízením, když nefunguje dodávka energie ze sítě.

Jak dlouho vám budou přístroje fungovat díky energii z UPS? Tuto otázku nelze přesně zodpovědět, protože záleží na tom, jaké UPS si pořídíte a jaká zařízení budete mít na záložní zdroj napojena.

Proč právě takovéto řešení?

Využívání záložních zdrojů je důležité pro firmy, které jsou závislé na neustálém přísunu elektrické energie ze sítě. Díky této technologii se eliminuje mnoho potenciálních rizik. V dnešní době je těchto rizik hned několik. Patří mezi ně již zmiňovaný blackout, což je úplný výpadek napětí, který může nastat v důsledku neočekávané poruchy. Dalším rizikem je krátkodobý výpadek proudu, který může nastat při velmi krátkém přerušením dodávky proudu nebo při snížení napětí. I tento krátký výpadek může vést k resetování počítačů a následné ztrátě neuložených dat. Existují i další rizika, jako změna frekvence, rušení v síti nebo napěťové rázy. Tato rizika nejenže mohou poškodit vaši elektroniku, ale mohou zapříčinit absolutní ztrátu dat, či další problémy.

Někde se také může stát, že nastane takzvaná napěťová špička. Jedná se o krátkodobé přepětí sítě, které může poškodit zařízení. Pokud máte sídlo firmy na vesnici, tak se vystavujete riziku brownoutu. Ten může nastat, když se večer všichni obyvatelé vrátí domů a zapnou své spotřebiče. V této situaci může dojít k poklesu napětí až na 180V.

Pokud je vaše podnikání závislé na nepřetržité funkčnosti elektroniky nebo si vážíte vašich dat, jsou pro vás záložní zdroje UPS ideálním řešením.

Řešení přímo pro vás

Záložní zdroje UPS vám zajistí fungování napojené elektroniky po dobu výpadku elektrické energie. Naši odborníci vám pomohou s výběrem vhodné UPS jednotky a zajistí kompletní instalaci. Kontaktovat nás můžete zde.